PÖH Başvurusu Yapan Adayların Dikkatine

PÖH Başvurusu Yapan Adayların Dikkatine

Emniyet genel müdürlüğü ve Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinde PÖH başvurusu yapan adayların dikkatine yapılan duyuruya göre; Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7’nci maddesinde bir değişiklik meydana geldi. Yapılan duyuru POMEM Özel Harekat branşına yapılan başvuruların geçmişin de ve mesleğe geçişten sonra ki yaşamında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi bir partinin yan kuruluşlarına üye olup olmamak ile alakalı.

PÖH Adaylarının Dikkatine

Eski usul esasları şu şekildeydi: Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak” ancak bu kural değişti.

Polis akademisinin resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde;

07/11/2016 tarihli Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak” ibaresi yürürlükten kaldırılarak 15/12/2016 tarihli Bakanlık Oluru ile aynı Usul ve Esasların 16’ncı maddesine “… geçici kayıt yapılan tarih itibariyle herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyeliği bulunmadığına dair yazılı beyan alınır” cümlesi eklenmiştir.

Tüm adaylara duyurulur.